Sunday, April 30, 2017

PROGRAM INVENTORI PERSONALITI WARNA
PROGRAM INVENTORI PERSONALITI WARNA

15 MAC 2017

Kaunter pembukaan booth PRS pada 15 Mac 2017Program yang dilangsungkan berjaya mendapat sambutan dari kebanyakan pelajar di UMK kampus kota termasuklah penglibatan pelajar tahun tiga.

Selain itu, program inventori personaliti warna ini dapat mendedahkan jenis kecenderungan personali peserta kepada warna apa selain dari mendekatkan ahli prs bersama mahasiswa dan mahasiswi di umk.

Di samping itu, kerjasama antara kumpulan iaitu bersama-sama ahli prs dapat dirapatkan dan mampu mewujudkan persefahaman untuk saling bantu membantu antara ahli.

Akhir kata, hubungan antara mahasiswa dan mahasiswi untuk terlibat dalam setiap program adalah penting, tanpa sokongan daripada mahasiswa dan mahasiswi UMK program yang berlangsung akan menjadi hambar dan tidak berjaya. Fasilitator menerangkan kepada pelanggan berkenaan personaliti warna

Peranan seorang fasilitator menerangkan keputusan yang pelanggan dapat hasil daripada 43inventori personaliti warna

Pelanggan dibimbing oleh fasilitator untuk menjawab inventori personaliti warna

Fasilitator menilai keputusan inventori personaliti warna hasil daripada menjawab

Pelanggan menjawab inventori personaliti bagi mendapat keputusan kecenderungan personaliti warna

Gambar bersama fasilitator dan juga pelanggan pada hari kejadian

Perbincangan bersama fasilitator tentang inventori personaliti warna

Sokongan menjawab ujian inventori daripada staf UMK juga diberikan

Suasana di meja hadapan (kaunter)